کارت ورود به جلسه امتحان

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، از روز شنبه 16 دی ماه 96 می توانید از طریق سامانه آموزشی مؤسسه نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون های پیایان ترم خود اقدام فرمایید.

بدیهی است دریافت کارت منوط به تسویه مالی نیمسال می باشد.

ورود به سامانه آموزشی-مالی مؤسسه آموزش عالی سردار جنگل

Share
Updated: ۱۳ دی, ۱۳۹۶ — ۸:۱۱ ق.ظ
مؤسسه آموزش عالی سردار جنگل رشت © 2015 Frontier Theme