اطلاعیه برگزاری کلاس اندیشه اسلامی

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند که علاوه بر یک جلسه کلاس آنلاین که در تاریخ ۱۷ مهر ماه تشکیل شده بود ، سه جلسه دیگر کلاس آنلاین اندیشه اسلامی یک در روزهای شنبه ۹۹/۸/۱۷ و شنبه ۹۹/۹/۱۵ و شنبه ۹۹/۱۰/۱۳ در ساعت ۱۱ صبح برگزار خواهد شد .
بدیهی است شرکت فعال در این کلاس ها امتیاز و نمره فعالیت های کلاسی را خواهد داشت .

Share

اطلاعیه کلاس آیین زندگی

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند که علاوه بر یک جلسه کلاس آنلاین که در تاریخ ۱۷ مهر ماه تشکیل شده بود ، سه جلسه دیگر کلاس آنلاین درس آیین زندگی در روزهای شنبه ۹۹/۸/۱۷ و شنبه ۹۹/۹/۱۵ و شنبه ۹۹/۱۰/۱۳ در ساعت ۱۰ صبح برگزار خواهد شد .
بدیهی است شرکت فعال در این کلاس ها امتیاز و نمره فعالیت های کلاسی را خواهد داشت .

Share