اطلاعیه عدم تشکیل کلاس

 

 

 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، کلاس های درس زبان (عمومی و تخصصی) استاد خانم شریفی شنبه 93/06/29 تشکیل نمی گردد.

Share

ارسال شده در تاریخ توسط مدیر سیستماطلاعیه عدم تشکیل کلاس

 

 

 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، کلاس های استاد جناب آقای دکتر حسینی خطبه سرا روزهای شنبه 93/06/29 و یکشنبه 93/06/30 تشکیل نمی گردد.

زمان برگزاری کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.

Share

ارسال شده در تاریخ توسط مدیر سیستماطلاعیه شروع کلاس ها

 

 

 

ضمن تبریک سال تحصیلی 93-94 و آغاز بهار آموزش، به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند شروع کلاس ها از شنبه 93/06/29 خواهد بود. شرکت در کلاس ها الزامی و عدم حضور به منزله غیبت دانشجو تلقی خواهد شد.

Share

ارسال شده در تاریخ توسط مدیر سیستماطلاعیه نهایی دفاع از پروژه پایان دوره

 

 

 

دانشجویان گرامی چنانچه تاكنون از پروژه خود دفاع ننموده ايد،حداكثر تا سه شنبه مورخ 93/06/25 فرصت داريد با 4224854 واحد آموزش جهت تعيين وقت دفاع تماس حاصل فرماييد.

عواقب عدم اطلاع رساني به عهده دانشجو خواهد بود.

Share

ارسال شده در تاریخ توسط مدیر سیستماطلاعیه درس تربیت بدنی

 

 

 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، شروع کلاس های تربیت بدنی از روز شنبه 93/07/12 شروع خواهد شد.

به همراه داشتن کفش ورزشی (کفش مخصوص سالن تمرین) و تعویض کفش در جلسات برگزاری کلاس تربیت بدنی الزامی می باشد و طبق قوانین سالن، ورود به سالن بدون کفش ورزشی امکان پذیر نمی باشد.

Share

ارسال شده در تاریخ توسط مدیر سیستمثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسري سال 1393

 

 

گروه آموزشی: عمومی

 

زمان ثبت نام:
شنبه 93/06/22 لغایت چهارشنبه 93/06/26
مدارك مورد نياز براي ثبت نام از پذيرفته شدگان :
هريك از پذيرفته‌شدگان (با اعمال نمره و سوابق تحصيلي ويا منحصرا سوابق تحصيلي ) مي‌بايست بر حسب موردهاي مشروحه در جدول ذيل مدارك لازم را براي ثبت‌نام در موسسه آموزش عالي قبولي تهيه و تحويل نمايد.
مورد (ديپلم ‌يا مدرك‌تحصيلي)
ارائه مدرك+يك نسخه تصوير تاييديه
توضيح و موارد بررسي
نظام‌قديم‌آموزش‌متوسطه
اصل‌ياگواهي‌مدرك تحصيلي دوره چهار ساله يا دوره شش ساله  و يا هنرستان با مهر وامضاء مديردبيرستان و يا هنرستان با درج نوع ديپلم، بخش و شهرستان محل اخذ ديپلم
-بخش ‌و شهرستان ‌محل‌ اخذ ديپلم ، سال ما قبل و دوسال ماقبل ديپلم مي‌بايست با سه سال تحصيل مندرج ‌در ليست يكسان باشد.
- تاريخ اخذ ديپلم در هر يك از رشته‌هاي‌تحصيلي نيمسال اول‌ و دوم بايدحداكثر تا پايان  93/06/31 باشد.
گواهي‌تحصيلي‌سال‌ما قبل و 2 سال‌ ما قبل ديپلم بادرج‌ بخش‌وشهرستان‌محل تحصيل با مهروامضاء‌مديردبيرستان و يا هنرستان با درج بخش‌وشهرستان‌سال‌ماقبل‌و2سال قبل از ديپلم
اصل گواهي يا كارنامه تحصيلي ديپلم نظام قديم با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش
رشته‌هاي‌تحصيلي‌گزينش‌صرفاً بر اساس‌سوابق‌تحصيلي‌ (معدل‌كتبي)
نظام‌جديدآموزش‌متوسطه
اصل مدرك يا گواهي پايان دوره پيش دانشگاهي با مهر و امضاء مدير مركزپيش دانشگاهي بادرج رشته تحصيلي ، بخش و شهرستان محل اخذ مدرك پيش دانشگاهي
-تاريخ اخذ دوره پيش دانشگاهي درهر يك‌ از رشته‌هاي تحصيلي نيمسال اول و دوم بايد حداكثرتا پايان 93/06/31 باشد.
-بخش‌وشهرستان‌محل‌اخذمدرك‌ دوره‌‌ پيش‌دانشگاهي، اخذ ديپلم‌ و سال ‌ماقبل ‌از ديپلم‌ مي بايست با سه‌سال تحصيل مندرج در ليست يكسان باشد
اصل ‌مدرك‌‌ياگواهي‌‌ديپلم‌‌متوسطه‌‌نظام‌جديد با مهر و امضاء مدير دبيرستان‌و‌يا هنرستان بادرج بخش و شهرستان‌محل اخذمدرك
اصل ‌مدرك‌و ‌ياگواهي ‌سال‌ ما قبل‌ديپلم‌ با مهر و امضاء مدير دبيرستان‌و‌يا هنرستان‌بادرج‌بخش وشهرستان‌محل اخذمدرك
اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام جديد (رياضي‌فيزيك،علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي) درهريك‌از سال‌هاي 1384 الي 1391 با امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش
————–
مدرك‌معادل‌كارداني‌ ‌ويژه دانشجويان اخراجي‌و انصرافي
اصل مدرك و ياگواهي دانش‌آموختگي دردوره‌ي معادل
درخصوص ‌دارندگان ‌مدرك‌ معادل‌ مفاد بخشنامه شماره 77633/2 مورخ 92/05/28 معاونت‌آموزشي‌وزارت‌ متبوع‌ ملاك ‌عمل بوده و بررسيهاي لازم مي‌بايست براساس اين بخشنامه صورت‌گيرد. ضمنا قبولي ‌پذيرفته‌شدگان داراي مدرك معادل كه مشمول مفاد بخشنامه‌ مذكور نمي‌باشند، لغوخواهدشد.
دارندگان‌مدرك كارداني دانشگاهها و موسسات آموزش عالي
اصل و يا گواهي مدرك دوره كارداني (فوق ديپلم)
تاريخ  اخذ مدرك ‌كارداني حداكثرتا تاريخ93/06/31
‌دارندگان‌مدرك كارداني ‌گروه ‌آموزشي پزشكي
پايان ‌طرح‌ نيروي‌انساني‌ تاريخ 93/06/31 براي رشته‌هاي‌تحصيلي‌نيمسال اول ويا 93/11/30 براي‌رشته‌هاي تحصيلي نيمسال دوم باشد.
دارندگان مدرك كارداني پيوسته
اصل‌وياگواهي‌مدرك‌كارداني‌پيوسته‌آموزشكده‌هاي فني‌وحرفه‌اي وابسته به وزارت آموزش وپرورش
با قيد تاريخ اخذ مدرك ‌كارداني حداكثرتا 93/06/31 و شرط معدل براي ثبت نام ملاك نمي باشد
اصل يا گواهي تحصيلي سال اول، دوم و سوم دبيرستان و يا هنرستان با مهر و امضاء مدير دبيرستان ‌و ‌يا هنرستان با درج بخش و شهرستان ‌محل اخذمدرك
————–
كارمندان دولت
اصل‌حكم‌مرخصي‌سالانه‌ياموافقت‌رسمي‌وبدون‌قيدوشرط
————–
فرزندان كارمندان دولت
گواهي اشتغال به كار براي كاركنان رسمي، پيماني، شاغلين‌ و بازنشستگان ‌وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فنآوري ‌و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكي و ساير موسسات آموزشي تابعه
براي‌ استفاده ‌از تخفيف‌50 درصدي (به استناد تصويب ‌نامه‌ شماره 22693 ت 19834 هـ مورخ 1377/0519 هيات وزيران)در يكي‌ از رشته‌هاي تحصيلي‌دوره‌شبانه‌ (مقاطع‌‌كارداني‌ وكارشناسي)
كاركنان‌رسمي ‌وزارت‌علوم،تحقيقات وفنآوري‌ودانشگاههاوموسسات‌آموزشي و پژوهشي وابسته پذيرفته شده در ‌رشته‌هاي‌‌ تحصيلي‌‌نوبت‌دوم (شبانه)
اصل‌حكم‌استخدامي ويا گواهي رسمي مشمول سازمان مديريت وبرنامه‌ريزي كشور
حداكثر سن‌، ‌35 سال ‌‌تمام ‌‌به ‌‌هنگام ‌ثبت‌نام در آزمون سراسري بوده است درغيراينصورت قبولي آنان  لغو مي‌شود
كاركنان دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي پذيرفته‌شده شده در ‌‌رشته‌هاي‌‌ تحصيلي‌نوبت‌دوم گروه آموزشي پزشكي (شبانه)
اصل‌گواهي مبني برداشتن شرايط بومي وهمچنين داشتن حداقل سه‌سال سابقه يكي از انواع استخدام در استان محل قبولي
محدوديتي از لحاظ سن ندارند.
آموزگارديپلمه رسمي(قطعي‌،‌آزمايشي ‌وپيماني) وزارت ‌آموزش‌ و پرورش‌
معرفي‌نامه‌رسمي‌از وزارت‌آموزش‌و پرورش ‌(فرم سهميه آموزگاران- شماره3) با امضاء‌و مهر رئيس آموزش وپرورش ناحيه يا منطقه شهرستان ذيربط
رشته تحصيلي قبولي: راهنمايي ومشاوره
بهياران پذيرفته ‌شده‌ در رشته‌ پرستاري
معرفينامه‌ مبني بر داشتن‌3 ‌سال‌خدمت‌اعم ازدولتي‌يا‌ غير دولتي‌به عنوان بهيار در استان محل خدمت اشتغال با تاييد دفتر پرستاري محل خدمت
رشته تحصيلي قبولي : پرستاري
سهميه مناطق محروم
كدرشته‌ها مندرج در دفترچه‌هاي انتخاب رشته تحصيلي:
-علوم‌رياضي‌و فني(صفحات43و44)
-علوم‌تجربي(صفحات45 و46)
-علوم انساني ( صفحه 28)
-هنر ( پذيرش ندارد)
-زبانهاي خارجي (صفحه 28)‌
پذيرفته شده مي بايست بومي يكي از استانهاي ايلام ، بوشهر، چهار محال و بختياري، سيستان و بلوچستان ،‌كردستان، كرمانشاه ،‌كهگيلويه و بوير احمد ، لرستان و هرمزگان مطابق ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي شماره 2  باشد.
سهميه داوطلبان شهرستانهاي : اهر ، ‌ورزقان و هريس (استان آذربايجان شرقي)
كدرشته‌هاي مندرج‌در دفترچه‌هاي انتخاب‌رشته‌تحصيلي:
-علوم رياضي و فني(صفحه 43)
-علوم تجربي ( صفحه45 )
- علوم انساني ( صفحه 28)
- هنر ( صفحه 17)
- زبانهاي خارجي (‌صفحه 28)‌
-بومي‌يكي‌ازبخش هاي شهرستانهاي ذيربط
-محل اقامت و سال دو يا سوم و پيش دانشگاهي در يكي از بخشهاو يا شهرستانهاي ذيربط باشد.
-تاييديه فرمانداري
سهميه داوطلبان شهرستان هاي جنوب‌استان‌كرمان(جيرفت ،عنبرآباد، ‌كهنوج ،‌رودبار ،قعله گنج و منوجان )‌
كدرشته‌هاي تحصيلي مندرج در دفتر چه شماره 2 كه در قسمت توضيحات قيد گرديده ، پذيرفته شده مي‌بايست بومي يكي از بخشهاي استانهاي ذيربط باشد
سه سال آخر تحصيلات دوره متوسطه آنان (سال دوم ، سال سوم و پيش‌دانشگاهي) در شهرستان‌يايكي از بخش هاي تابعه آنان باشد
سهميه داوطلبان شهرستان ابوموسي در استان هرمزگان
ملاك‌بومي بودن: ارائه گواهي سكونت مستمر به مدت 3 سال در شهرستان ابوموسي
كليه پذيرفته شدگان
اصل شناسنامه به انضمام 2 نسخه تصوير از تمام صفحات
————–
كليه پذيرفته شدگان
اصل كارت ملي به انضمام دو برگ تصوير پشت و روي
————–
كليه پذيرفته شدگان
6‌قطعه‌عكس‌تمام‌رخ‌4×3تهيه‌شده‌درسالجاري
————–
كليه‌پذيرفته‌شدگان(برادران)
مدرك‌ ‌وضعيت ‌نظام ‌وظيفه
با توجه ‌به ‌يكي از بند‌هاي مندرج در صفحه36 دفترچه راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون (دفترچه شماره يك)
كليه پذيرفته شدگان
اصل‌وكپي دفترچه بيمه (درصورت دارا بودن) اعم از خدمات درماني، تامين اجتماعي، ارتش و…
————–
Share

ارسال شده در تاریخ توسط مدیر سیستم    درخواست وام دانشجویی

 

 

 

دانشجویان گرامی می توانند جهت درخواست وام دانشجویی، ضمن تکمیل فرم های زیر و ارائه مدارک لازم، از 93/06/22 تا 93/07/30 به امور دانشجویی سرکار خانم بهجت مراجعه نمایند

ادامه مطلب

Share

ارسال شده در تاریخ توسط مدیر سیستم