جدول پرداخت شهریه نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

مقطع تحصیلی سال ورود مبلغ علی الحساب پرداخت شهریه
کارشناسی ارشد 93 8،000،000 ریال
کارشناسی پیوسته و ناپیوسته 92 و 93 6،000،000 ریال
کارشناسی پیوسته 91 6،000،000 ریال
کارشناسی ناپیوسته 91 4،000،000 ریال
کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ماقبل 91 4،000،000 ریال

 

ثبت نام قبولین کارشناسی ارشد سال 94

براساس برنامه زماني سازمان سنجش در يكي از روزهاي شنبه 94/06/14، يكشنبه 94/06/15 و دوشنبه 94/06/16 براي ثبت‌نام به موسسه آموزش عالی سردار جنگل مراجعه نمايند.

مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌
1- اصل‌ و يك برگ‌ تصوير مدرك‌ كارشناسي‌ (ليسانس‌) و کاردانی (فوق دیپلم) مورد تاييد وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و يا شوراي ‌عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ كه‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌ كارشناسي‌ (ليسانس‌) قيد شده‌ باشد‌.
تبصره ‌1- پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ به‌ دلايلي‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرك‌ كارشناسي (ليسانس‌) نمي‌باشند، لازم‌ است‌ اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه‌ يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل ‌اخذ كارشناسي‌ (ليسانس‌) با محتوي فرم ذيل اين اطلاعيه را ارائه‌ نمايند.
تبصره 2- آن دسته از پذيرفته‌شدگاني كه در زمان اعلام نتايج اوليه و تكميل فرم انتخاب رشته هاي تحصيلي اينترنتي (مورخ 94/2/22 لغايت 94/3/3) دانشجوي سال آخر بوده‌اند و حداكثر تا تاريخ 94/6/31 فارغ‌التحصيل مي‌شوند، دانشجوي سال آخر شناخته شده و لازم است فرم معدل دانشجويان سال آخر مندرج در صفحه 38 دفترچه راهنماي (شماره 1) اين آزمون كه ميانگين كل واحدهاي گذرانده آنان براساس‌ (‌0) تا (20) تا تاريخ 93/11/30 توسط موسسه آموزش عالي محل فارغ‌التحصيلي دوره كارشناسي در فرم مذكور درج و پس از تاييد مسوول ذيربط آن را در زمان ثبت‌نام به محل قبولي ارائه نمايند.
تبصره 3- پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ داراي مدرك تحصيلي معادل مي‌باشند لازم است واجد شرايط مفاد «آيين‌نامه شركت دارندگان مدارك معادل و غيررسمي در آزمونهاي مقاطع بالاتر» مصوب جلسه 845 مورخ 15/4/92 شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات‌ و فناوري‌ كه طي بخشنامه شماره 77633/2 مورخ 92/5/28 توسط معاونت آموزشي وزارت متبوع به كليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ابلاغ گرديده، باشند.
تبصره 4- ریزنمرات دوره کارشناسی و کاردانی از دانشگاه محل فارغ التحصیلی
استثناء: آن دسته از داوطلباني كه دانشجوي سال آخر بوده و به عنوان رتبه اول در اين آزمون شركت نموده‌اند، معدل فارغ التحصيلي اعلام شده آنان از سوي موسسه آموزش ‌عالي محل فارغ‌‌التحصيلي دوره كارشناسي آنان، لحاظ گرديده و لازم است مطابق بند يك فوق و يا تبصره آن عمل نمايند.
2 – اصل‌ شناسنامه‌ و كارت ملي و دو سري‌ فتوكپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آنها
3 – شش‌ قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌
تبصره- 12 قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌ منحصراً براي‌ برادراني‌ كه‌ با توجه‌ به‌ ضوابط پس‌ از ثبت‌نام‌ در موسسه‌ آموزش‌ عالي‌، براي‌ آنان‌ معافيت‌ تحصيلي‌ صادر مي‌گردد.
4 –  مدركي‌ كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه‌ را با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظيفه‌ عمومي»‌ مندرج‌ در صفحه 3 دفترچه‌ راهنماي‌ شماره‌ يك‌ آزمون‌ ورودي‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ (دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌ داخل‌) سال 1394 مشخص‌ كند (براي‌ برادران‌).
5- حكم‌ مرخصي‌ سالانه‌ يا موافقت‌ كتبي‌ و بدون‌ قيد و شرط سازمان‌ متبوع‌ براي‌ كارمندان‌ دولت
6- معرفي‌نامه‌هاي‌ ذيل ‌لازم‌ است‌ حداكثر تا قبل‌ از انتخاب‌ واحد براي‌ نيمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصيلي‌ 95-1394 توسط ارگانهاي ذيربط‌ از محل مربوط صادر و به‌ موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل‌ قبولي‌ ارسال شده باشد، ‌در غير اينصورت‌ از ثبت‌نام داوطلباني كه فرم آنان ‌در موعد مقرر واصل نشده باشد، براي ‌نيمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصيلي‌ جاري‌ ممانعت‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد و قبولي‌ آنان‌ «كان‌ لم‌ يكن» تلقي‌ مي‌گردد.
تبصره‌- براساس‌ هماهنگي‌ هاي‌ انجام‌ شده‌، گواهي‌ هاي‌ مربوط به‌ رديف 1-6 توسط ارگانهاي‌ ذيربط بطور يكجا به‌ موسسه‌ آموزش‌‌عالي‌ محل ‌قبولي‌ پذيرفته‌ شدگان‌ ارسال‌ خواهد شد.
1-6- معرفي‌نامه ‌رسمي ‌از ستاد مشترك‌ سپاه ‌پاسداران‌ انقلاب ‌اسلامي‌ (نيروي مقاومت بسيج) و يا وزارت‌ جهاد كشاورزي با امضاء و مهر هريك‌ از روساي‌ ارگانهاي‌ مذكور كه‌ در آن ‌قيد شده‌ باشد داوطلب‌ باتوجه‌ به‌ ماده‌ 1 و تبصره‌هاي‌ 4 گانه‌ آن‌ در آيين‌نامه‌ اجرايي‌ قانون‌ ايجاد تسهيلات‌ براي‌ ورود رزمندگان‌ و جهادگران‌ داوطلب‌ بسيجي‌ به‌ دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و ساير شرايط مندرج‌ در آيين‌نامه‌ مذكور واجد شرايط استفاده‌ از سهميه‌ رزمندگان‌ مي‌باشد.
2ـ6ـ داوطلبانيكه با استفاده از سهميه‌ رزمندگان پذيرفته ‌شده‌اند و ارگان صادر كننده فرم آنان بنياد شهيد و امور ايثارگران و يا ستاد كل نيروهاي مسلح مي‌باشد، در زمان ثبت‌نام نيازي به ارائه تائيديه سهميه ثبت‌نامي از سوي ارگان ذيربط ندارند و ملاك تائيد سهميه آنان همان عنوان سهميه درج شده در فايل قبولي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مي‌باشد.
7- اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه‌ يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل‌ اخذ كارشناسي‌ (ليسانس‌) براي‌ آن‌ دسته‌ از داوطلباني‌ كه‌ با توجه‌ به‌ مفاد آيين‌نامه پذيرش با آزمون استعدادهاي درخشان، مصوب 1393/4/25 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ با امتياز‌ رتبه‌ اول‌ پذيرفته‌ شده‌اند.

اطلاعیه دفاع پروژه

به اطلاع دانشجويان گرامي که واحد پروژه خود را در نیم سال دوم تحصیلی 93-94 با سرکار خانم استاد عشقی اخذ نموده اند می رساند، تاريخ دفاع پروژه 1394/06/18 ميباشد.
لازم به ذکر است که برای دفاع و همچنین جهت هماهنگي با استاد می بایست فايل مستندات خود را حداكثر تا تاريخ 1394/06/12 به ايشان ايميل نمائيد.

nazila.eshghi@gmail.com

برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

احتراماً به استحضار دانشجویان گرامی می رساند، برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 به ترتیب جدول زیر خواهد بود.

رشته ها تاریخ انتخاب واحد
مهندسی برق – الکترونیک (کارشناسی پیوسته) 17 شهریور 94
مهندسی برق – کنترل (کارشناسی پیوسته) 17 شهریور 94
مهندسی برق – قدرت (کارشناسی پیوسته) 17 شهریور 94
مهندسی برق – مخابرات میدان و موج (کارشناسی ارشد) 18 شهریور 94
مهندسی برق – مهدارهای مجتمع الکترونیک (کارشناسی ارشد) 18 شهریور 94
مهندسی تکنولوژی برق – قدرت (کارشناسی ناپیوسته) 19 شهریور 94
مهندسی تکنولوژی برق – الکترونیک (کارشناسی ناپیوسته) 19 شهریور 94
مهندسی تکنولوژی کامپیوتر – نرم افزار (کارشناسی ناپیوسته) 19 شهریور 94
مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات (کارشناسی ناپیوسته) 19 شهریور 94
ثبت نام با تأخیر 20 و 21 شهریور 94

 

تقویم آموزشی سال تحصیلی 95-94

تقویم آموزشی و زمانبندی سال تحصیلی 95-94 مؤسسه آموزش عالی سردار جنگل به شرح جدول ذیل اعلام می گردد

 نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

انتخاب واحد 17 الی 21 شهریور 94
شروع کلاس ها 28 شهریور 94
پایان کلاس ها 17 دی 94
امتحانات 19 دی الی 1 بهمن 94

 نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

انتخاب واحد 4 الی 8 بهمن 94
شروع کلاس ها 10 بهمن 94
پایان کلاس ها 13 خرداد 95
فرجه امتحانات 14 الی 21 خرداد 95
امتحانات 22 خرداد الی 3 تیر 95

تابستان 95

انتخاب واحد 8 الی 10 تیر 95
شروع کلاس ها 12 تیر 95
پایان کلاس ها 21 مرداد 95
فرجه امتحانات 22 الی 28 مرداد 95
امتحانات 30 مرداد الی 4 شهریور 95

 

تبریک ولادت با سعادت امام علی ابن موسی الرضا (ع)

میلاد با سعادت خورشید مشرق زمین، هشتمین نور هدایت حضرت علی ابن موسی الرضا المرتضی (ع) بر جمیع شیعیان جهان و مسلمین ایران بالاخص اساتید، دانشجویان و پرسنل مؤسسه آموزش عالی سردارجنگل رشت تبریک و تهنیت باد

بهر حاجات اگر دست دعا برخیزد
دلبری هست به هر حال به پا برخیزد

لطف آقای خراسان ز همه بیشتر است
هر زمان از دلِ پُر درد، صدا برخیزد

آه در سینه ی عشاق به هم مرتبطند
وقت نقاره زدن ناله ی ما برخیزد

جرأتش نیست کسی حرف جهنم بزند

گر پیِ کار ِ گنهکار، ز جا برخیزد

زائر آن است که در کوی تو اُتراق کند
آنکه در عرش نشسته ست چرا برخیزد؟

تا به دستِ کرم تو به نوایی نرسد
از سر ِ راه محال است گدا برخیزد

بر سر خاکم اگر آهوی تو گریه کند
از تمام جگرم بانگ رضا برخیزد

ارائه گزارش کار سمینار و پروژه

به اطلاع دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی ارشد می رساند، جهت ارائه گزارش کار سمینار و پروژه شامل: فهرست، چکیده، مقدمه، پیشینه تحقیق، مدل سازی، شبیه سازی، ساخت، مقایسه شبیه سازی با نتایج ساخت، نتیجه گیری، پیشنهادات و مراجع مورد استفاده با جناب آقای دکتر بطحائی روز پنجشنبه 1394/5/29 ساعت 11:00 در موسسه حضور یابید.

اطلاعیه هماهنگی کارآموزی و پروژه

به اطلاع آندسته از دانشجویان گرامی که با جناب آقای استاد زرگر ارشادی در نیمسال دوم سال تحصیلی 93-94 و یا تابستان 94 واحدهای پروژه و کارآموزی اخذ نموده اند می رساند، جهت هماهنگی و یا کسب اجازه دفاع روز چهارشنبه 1394/04/31 ساعت 11:30 در موسسه حضور یابند.

پیش دفاع سمینار

با اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، آن دسته از دانشجویانی که درس سمینار خود را با جناب آقای دکتر بطحائی در نیمسال دوم 93-94 اخذنموده اند، جهت پیش دفاع سمینار خود روز پنجشنبه  94/05/01 در موسسه حضور به هم رسانید.

تحویل برگه تاییده عنوان پروژه

به اطلاع آن دسته از دانشجویان گرامی که واحد پروژه خود را در تابستان 94 اخذ نموده اند می رسانیم، آخرین تاریخ تحویل برگه تاییده عنوان پروژه روز پنجشنبه 94/05/01 می باشد

مسابقه ملی اذان دانشجویان

دانشجویان علاقه مند به شرکت در بخش مسابقات مکبری و ادعیه خوانی نماز می بایست به ‏صورت زیر عمل نمایند:‏

1.       فایل تصویری مکبری و یا ادعیه خوانی نماز را با کیفیت بالا از نظر صوت و تصویر تهیه نمایند.

2.      پس از تهیه، آن را در قالب لوح فشرده (CD) به معاونت فرهنگی دانشگاه خود تحویل نمایند.

مهلت ارسال آثار تا پایان مرداد ماه 1394 خواهد بود

اطلاعیه هماهنگی واحدهای پروژه و کارآموزی

به اطلاع آن دسته از دانشجویان گرامی که واحدهای پروژه و کارآموزی خود را با جناب آقای استاد زرگرارشادی اخذ نموده اند میرساند، جهت هماهنگی با استاد مربوطه روز دوشنبه 1394/04/22 ساعت 12:00 در دانشگاه حضور بهم رسانید.

جلسه تائید کارآموزی

به اطلاع دانشجویان گرامی که در تابستان 94 با جناب آقای استاد عظیمی واحد کارآموزی اخذ نموده اند می رساند، جهت تائید واحد کارآموزی خود روزهای شنبه 20/4/1394 و یکشنبه 21/4/1394 ساعت 11:00 در دانشگاه حضور یابند.

جلسه هماهنگی واحدهای پروژه و کارآموزی

به اطلاع دانشجویان گرامی که در نیمسال دوم سال تحصیلی 93-94 واحدهای پروژه و کارآموزی را با جناب آقای استاد عظیمی اخذ نموده اند، می رساند، جهت هماهنگی این واحدها با استاد روزهای شنبه 20/4/1394 و یکشنبه 21/4/1394 ساعت 11:00 در دانشگاه حضور یابند.

مؤسسه آموزش عالی سردار جنگل رشت © 2015 Frontier Theme