برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

احتراماً به استحضار دانشجویان گرامی می رساند، برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 به ترتیب جدول زیر خواهد بود.

رشته ها تاریخ انتخاب واحد
مهندسی برق – الکترونیک (کارشناسی پیوسته) 17 شهریور 94
مهندسی برق – کنترل (کارشناسی پیوسته) 17 شهریور 94
مهندسی برق – قدرت (کارشناسی پیوسته) 17 شهریور 94
مهندسی برق – مخابرات میدان و موج (کارشناسی ارشد) 18 شهریور 94
مهندسی برق – مدارهای مجتمع الکترونیک (کارشناسی ارشد) 18 شهریور 94
مهندسی تکنولوژی برق – قدرت (کارشناسی ناپیوسته) 19 شهریور 94
مهندسی تکنولوژی برق – الکترونیک (کارشناسی ناپیوسته) 19 شهریور 94
مهندسی تکنولوژی کامپیوتر – نرم افزار (کارشناسی ناپیوسته) 19 شهریور 94
مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات (کارشناسی ناپیوسته) 19 شهریور 94
ثبت نام با تأخیر 20 و 21 شهریور 94
Share
Updated: ۱۶ آذر, ۱۳۹۴ — ۱۱:۴۲ ق.ظ