اطلاعیه سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد

به اطلاع دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی ارشد می رساند، مستندات سمینار کارشناسی ارشد می بایست به صورت صحافی شده تحویل داده شود و رنگ جلد صحافی مستندات سمینار، برای دانشجویان رشته الکترونیک قرمز و رنگ جلد صحافی مستندات سمینار دانشجویان رشته مخابرات طوسی می باشد.

Share
Updated: سپتامبر 15, 2015 — 10:35 ق.ظ