ارائه پروژه درس الکترونیک صنعتی

به اطلاع دانشجویان گرامی که درس الکترونیک صنعتی خود را در نیمسال دوم ۹۳-۹۴ اخذ نموده اند می رسانیم، جهت ارائه پروژه این درس روز پنجشنبه ۹۴/۰۵/۰۱ ساعت ۱۱:۰۰ در مؤسسه حضور یابید.

Share
Updated: جولای 13, 2015 — 12:45 ب.ظ