آزمون میان ترم

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، آزمون میان ترم دروس استاد محترم سرکار خانم میرزاپور به ترتیب زیر در گروه واتسپ این دروس، برگزار می گردد.

بیوشیمی دوشنبه ۱۵ دی ساعت ۹
آناتومی دوشنبه ۱۵ دی ساعت ۱۰

اطلاعیه برگزاری کلاس رفع اشکال

کلاس های رفع اشکال دروس استاد محترم جناب آقای مهندس فرضی به ترتیب زیر در روز جمعه ۱۲ دی ماه برگزار می گردد

۹ الی ۱۰/۳۰حفاظت ایمنی و استانداردهای عمومی
۱۰/۳۰الی ۱۲حفاظت الکتریکی در سیستم های بیمارستانی
۱۲الی ۱۳/۳۰پدیده های بیوالکتریکی
۱۳/۳۰الی ۱۵مقدمه ای بر مهندسی پزشکی