دسته: پروژه و کارآموزی

اطلاعیه هماهنگی اولیه پایان نامه

به اطلاع آندسته از دانشجویان گرامی که واحد پایان نامه خود را با استاد سرکار خانم دکتر فریدی اخذ نموده اند، می رساند جهت هماهنگی اولیه و ملاقات با استاد مربوطه روز دوشنبه ۲۲ مهر ساعت ۹ صبح در موسسه حضور داشته باشند

اطلاعیه پروژه و کارآموزی رشته مهندسی پزشکی

به اطلاع آندسته از دانشجویان رشته مهندسی پزشکی که واحد پروژه و یا کارآموزی خود را در این نیمسال با استاد جناب آقای دکتر زرگرارشادی اخذ نموده اند جهت هماهنگی عنوان پروژه و محل کارآموزی روز چهارشنبه ۱۷ مهر ساعت ۱۰:۳۰ در موسسه حضور داشته باشند

اطلاعیه پروژه و کارآموزی

به اطلاع آن دسته از دانشجویان گرامی که واحد پروژه یا واحد کارآموزی در نیمسال کنونی اخذ نموده اند،تا پایان آبان ماه ۹۷ فرصت دارند تا فرم پروژه و یا فرم کارآموزی تکمیل شده کهبه تأیید و امضاء استاد مربوطه رسیده است را به واحد آموزش تحویل نمایند

اطلاعیه پروژه و کارآموزی

به اطلاع آن دسته از دانشجویان گرامی که درس پروژه و کارآموزی خود را با استاد جناب آقای اکبری اخذ نموده اند می رساند، جهت هماهنگی پروژه / کارآموزی خود و ملاقات حضوری با استاد، می توانند روز پنجشنبه ۱۶ شهریور ۹۶ ساعت ۸:۳۰ در مؤسسه حضور یابند

اطلاعیه دفاع از پروژه و کارآموزی

دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته چنانچه تاکنون موفق به دفاع از پروژه و کارآموزی خود نگردیده اند هرچه سریعتر نسبت به هماهنگی با استاد مربوطه اقدام نمایند.
آخرین تاریخ دفاع ۹۶/۰۶/۲۵ بوده و قابل تمدید نمی باشد.

زمان نهایی پروژه و کارآموزی

به اطلاع دانشجویان گرامی که در نیمسال نخست ۹۶-۹۵ واحد پروژه یا کارآموزی اخذ نموده اند می رساند، حداکثر فرصت ارائه پروژه و تحویل کارآموزی پایان دی ماه ۱۳۹۵ می باشد.
در صورت آمادگی جهت تعیین وقت دفاع یک هفته زودتر به واحد آموزش اعلام فرمایید

اطلاعیه کارآموزی ۹۵

به اطلاع آندسته از دانشجویان گرامی که  در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵-۹۶ واحد کارآموزی را اخذ نموده اند می رساند، چنانچه تاکنون نامه موافقت کارآموزی خود را به واحد آموزش تحویل ننموده اند تا ۲۵ آذر فرصت دارند ضمن تهیه موافقت نامه کارآموزی از واحد کارآموزی، آن را به واحد آموزش تحویل نمایند.

اطلاعیه دفاع از پروژه

به اطلاع آن دسته از دانشجویان گرامی که تمایل و آمادگی دفاع پروژه خود را دارند می رساند، جلسه آتی دفاع از پروژه روز پنجشنبه ۹۵/۰۵/۲۱ خواهد بود
لذا خواهشمند است جهت تعیین وقت و ارائه مستندات پروژه خود، نهایتا تا روز سه شنبه ۹۵/۰۵/۱۹ به واحد آموزش مراجعه فرمایید

اطلاعیه تعیین عنوان پروژه و محل کارآموزی

به اطلاع آن دسته از دانشجویان گرامی که واحد پروژه و یا کارآموزی خود را در نیمسال دوم ۹۵-۹۴ اخذ فرموده اند می رساند، لازم است نهایتاً تا ۳۱ فروردین ۹۵ عنوان پروژه و یا محل کارآموزی خود را مشخص نموده و به واحد آموزش اطلاع دهند

اطلاعیه تاریخ های دفاع از پروژه

به اطلاع می رساند آن دسته از دانشجویانی که در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵-۹۴ واحد پروژه اخذ نموده اند فقط می توانند در تاریخ های تعیین شده زیر با هماهنگی با استاد راهنمای خود و واحد آموزش به دفاع از پروژه بپردازند.
لازم به ذکر است یک هفته قبل از تاریخ مورد نظر حتماً می بایست با واحد آموزش هماهنگی به عمل آورند.

 
تاریخ های دفاع از پروژه:

 
۹۴/۱۰/۱۰
۹۴/۱۰/۲۴
۹۴/۱۱/۱۵
۹۴/۱۱/۲۹