درخواست دانشنامه و تائیدیه تحصیلی

به اطلاع فارغ التحصیلان محترم می رساند واریزهای مربوط به درخواست دانشنامه و درخواست تائیدیه تحصیلی از طریق سایت دانشگاه گیلان، بخش سامانه پرداخت آنلاین به آدرس:

http://erp.guilan.ac.ir/Dashboard.aspx?param=146948BA7DB86D6F42685F0AEC323AE638#

صورت می پذیرد.

* جهت پرداخت، وارد قسمت «پرداخت های متفرقه» شوید. در قسمت موضوع پرداخت گزینه «حوزه معاونت آموزشی» را انتخاب نموده و سپس با فعال شدن قسمت آیتم پرداخت، جهت پرداخت هزینه دانشنامه گزینه «هزینه دانشنامه غیرانتفاعی» و برای پرداخت هزینه تائیدیه تحصیلی گزینه «هزینه پاسخ به تائیدیه های تحصیلی» را انتخاب نمایید.

*مبلغ پرداختی برای دانشنامه 360000 ریال و برای تائیدیه تحصیلی 120000 ریال می باشد، که پس از پایان مراحل پرداخت از صفحه تائیدیه پرداخت پرینت گرفته و به واحد فارغ التحصیلان موسسه سردارجنگل تحویل داده شود و یا فایل آن را تنها به صورت XPS و یا PDF به آدرس daneshamookhte@sardarjangal.ir ایمیل نمایید.

 

Share
مؤسسه آموزش عالی سردار جنگل رشت © 2015 Frontier Theme