اهداف مرکز مشاوره

در این راستا اهداف جزئی دیگر در این مرکز را می توان به شرح ذیل بیان داشت:

1-      کمک به دانشجویان جهت سازگاری و هماهنگ گردیدن با محیط دانشگاه و توسعه روابط اجتماعی و پیشرفت تحصیلی.

2-      کمک به ارتقاء علمی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان و کمک به رفع مشکلات که در این راستا ممکن است دامنگیر شود.

3-      راهنمایی دانشجویان در تصمیم گیری آگاهانه، عاقلانه و انتخاب احسن.

4-      راهنمایی، مشاوره وارائه راهکار دانشجویان در جهت حل مشکلات رفتاری، عاطفی، شناختی، خانوادگی و مسائل مربوط به ازدواج.

5-      ایجاد زمینه های لازم برای ارتقاء روابط میان فردی سالم بین دانشجویان.

6-      برگزاری جلسات متعدد با آگاهان امر مشاوره.

لازم به ذکر است کلیه اطلاعات اخذ شده از دانشجویان به صورت کاملاً محرمانه در این مرکز نگهداری می گردد.

Share
مؤسسه آموزش عالی سردار جنگل رشت © 2015 Frontier Theme