اطلاعیه پروژه و کارآموزی رشته مهندسی پزشکی

به اطلاع آندسته از دانشجویان رشته مهندسی پزشکی که واحد پروژه و یا کارآموزی خود را در این نیمسال با استاد جناب آقای دکتر زرگرارشادی اخذ نموده اند جهت هماهنگی عنوان پروژه و محل کارآموزی روز چهارشنبه 17 مهر ساعت 10:30 در موسسه حضور داشته باشند

Share
Updated: ۱۵ مهر, ۱۳۹۸ — ۲:۰۱ ب.ظ