قابل توجه دانشجویان 97

قابل توجه تمامی دانشجویان ورودی سال 97، چنانچه تاکنون نسبت به اخذ درس تربیت بدنی 1 اقدام ننموده اید،الزامی است در زمان حذف و اضافه این نیمسال، درس تربیت بدنی 1 را اخذ نمایید

Share
Updated: ۱۴ بهمن, ۱۳۹۷ — ۱۱:۵۳ ق.ظ