اطلاعیه پروژه و کارآموزی

به اطلاع آن دسته از دانشجویان گرامی که واحد پروژه یا واحد کارآموزی در نیمسال کنونی اخذ نموده اند،تا پایان آبان ماه 97 فرصت دارند تا فرم پروژه و یا فرم کارآموزی تکمیل شده کهبه تأیید و امضاء استاد مربوطه رسیده است را به واحد آموزش تحویل نمایند

Share
Updated: ۳۰ مهر, ۱۳۹۷ — ۱۰:۱۳ ق.ظ