تقویم آموزشی سال تحصیلی 98-1397

نیمسال اول

انتخاب واحد 18 الی 20 شهریور
ثبت نام با تأخیر 21 و 22 شهریور
شروع کلاس ها 1 مهر
حذف و اضافه 7 و 8 مهر
حذف اضطراری 17 و 18 آذر
پایان کلاس ها 20 دی
شروع امتحانات 23 دی
پایان امتحان 4 بهمن

 

نیمسال دوم

 

انتخاب واحد 7 الی 9 بهمن
ثبت نام با تأخیر 10 و 11 بهمن
شروع کلاس ها 13 بهمن
حذف و اضافه 20 و 21 بهمن
حذف اضطراری 21 و 22 اردیبهشت
پایان کلاس ها 23 خرداد
شروع امتحانات 25 خرداد
پایان امتحان 6 تیر

 

Share
Updated: ۱ شهریور, ۱۳۹۷ — ۱۱:۱۶ ق.ظ