گزارش عملکرد سمینار ارشد

قابل توجه تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که درس سمینار در نیمسال جاری اخذ نموده اند، به منظور ارائه نهایی در تاریخ 97/06/22 می بایست گزارش عملکرد خود را تا 97/04/21 به اساتید راهنمای مربوطه به شرح ذیل ارسال نمایید:

 1. دکتر تفرشی
 2. دکتر حسینی خطبه سرا
 3. دکتر اردبیلی پور
 4. دکتر حیدری
 5. دکتر حسینی گلگو
 6. دکتر نیارکی
 7. دکتر هرسینی
 8. دکتر بطحائی
 9. دکتر نکوئی
 10. دکتر باقرسلیمی
 11. دکتر زرگرارشادی
Share
Updated: ۱۷ تیر, ۱۳۹۷ — ۱۰:۴۶ ق.ظ
مؤسسه آموزش عالی سردار جنگل رشت © 2015 Frontier Theme