اعتبار مدارک مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیر انتفاعی

احتراماً با توجه به پرسش دانشجویان و دانش آموختگان در رابطه با اعتبار و جایگاه مدارک تحصیلی از مؤسسات آموز عالی غیر دولتی غیرانتفاعی، نامه صادر از وزارت به شرح ذیل تقدیم حضور می گردد

Share
Updated: ۲۳ خرداد, ۱۳۹۷ — ۹:۱۷ ق.ظ