فرمهای مورد نیاز دریافت وام شهریه نیمسال دوم 97-96

به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی وام شهریه می رساند جهت دریافت وام میبایست حداکثر تا تاریخ 19 خرداد 1397 با در دست داشتن مدارک لازم و فرمهای تکمیل شده جهت دریافت وام به واحد امور دانشجویی (آقای اصغری) مراجعه نمایند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه به دلیل بسته شدن اعتبارات نیمسال از طرف صندوق رفاه دانشجویان تخصیص وام به مراجعه کنندگان بعد از تاریخ ذکر شده صورت نخواهد پذیرفت.

قابل ذکر است دانشجویانی که در نیمسالهای گذشته وام دریافت نموده اند و در نیمسال جاری نیز تقاضای دریافت وام شهریه را در سامانه ثبت نموده اند تنها می بایست از میان فرمهای موجود پیوست شماره 8 را تکمیل نموده و به واحد امور دانشجویی تحویل نمایند.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت وام

فرمهای مورد نیاز جهت دریافت وام

 

Share
Updated: ۱۷ خرداد, ۱۳۹۷ — ۸:۳۰ ق.ظ