تقویم آموزشی سال تحصیلی 95-94

تقویم آموزشی و زمانبندی سال تحصیلی 95-94 مؤسسه آموزش عالی سردار جنگل به شرح جدول ذیل اعلام می گردد

 نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

انتخاب واحد 17 الی 21 شهریور 94
شروع کلاس ها 28 شهریور 94
حذف و اضافه 5 و 6 مهر 94
پایان کلاس ها 17 دی 94
امتحانات 19 دی الی 1 بهمن 94

 نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

انتخاب واحد 4 الی 8 بهمن 94
شروع کلاس ها 10 بهمن 94
حذف و اضافه 17 و 18 بهمن
پایان کلاس ها 13 خرداد 95
فرجه امتحانات 14 الی 21 خرداد 95
امتحانات 22 خرداد الی 3 تیر 95

تابستان 95

انتخاب واحد 8 الی 10 تیر 95
شروع کلاس ها 12 تیر 95
پایان کلاس ها 21 مرداد 95
فرجه امتحانات 22 الی 28 مرداد 95
امتحانات 30 مرداد الی 4 شهریور 95

 

Share
Updated: ۱۶ آذر, ۱۳۹۴ — ۱۱:۴۲ ق.ظ