دسته: پروژه و کارآموزی

زمان نهایی پروژه و کارآموزی

به اطلاع دانشجویان گرامی که در نیمسال نخست 96-95 واحد پروژه یا کارآموزی اخذ نموده اند می رساند، حداکثر فرصت ارائه پروژه و تحویل کارآموزی پایان دی ماه 1395 می باشد.
در صورت آمادگی جهت تعیین وقت دفاع یک هفته زودتر به واحد آموزش اعلام فرمایید

اطلاعیه کارآموزی 95

به اطلاع آندسته از دانشجویان گرامی که  در نیمسال اول سال تحصیلی 95-96 واحد کارآموزی را اخذ نموده اند می رساند، چنانچه تاکنون نامه موافقت کارآموزی خود را به واحد آموزش تحویل ننموده اند تا 25 آذر فرصت دارند ضمن تهیه موافقت نامه کارآموزی از واحد کارآموزی، آن را به واحد آموزش تحویل نمایند.

اطلاعیه دفاع از پروژه

به اطلاع آن دسته از دانشجویان گرامی که تمایل و آمادگی دفاع پروژه خود را دارند می رساند، جلسه آتی دفاع از پروژه روز پنجشنبه 95/05/21 خواهد بود
لذا خواهشمند است جهت تعیین وقت و ارائه مستندات پروژه خود، نهایتا تا روز سه شنبه 95/05/19 به واحد آموزش مراجعه فرمایید

اطلاعیه تعیین عنوان پروژه و محل کارآموزی

به اطلاع آن دسته از دانشجویان گرامی که واحد پروژه و یا کارآموزی خود را در نیمسال دوم 95-94 اخذ فرموده اند می رساند، لازم است نهایتاً تا 31 فروردین 95 عنوان پروژه و یا محل کارآموزی خود را مشخص نموده و به واحد آموزش اطلاع دهند

اطلاعیه تاریخ های دفاع از پروژه

به اطلاع می رساند آن دسته از دانشجویانی که در نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 واحد پروژه اخذ نموده اند فقط می توانند در تاریخ های تعیین شده زیر با هماهنگی با استاد راهنمای خود و واحد آموزش به دفاع از پروژه بپردازند.
لازم به ذکر است یک هفته قبل از تاریخ مورد نظر حتماً می بایست با واحد آموزش هماهنگی به عمل آورند.

 
تاریخ های دفاع از پروژه:

 
94/10/10
94/10/24
94/11/15
94/11/29

اطلاعیه تاریخ اعلام پروژه مقطع کارشناسی

به اطلاع آن دسته از دانشجویان گرامی که درس پروژه خود را در نیمسال اول سال تحصیلی 94-95 اخذ نموده اند می رسانیم، مهلت نهایی اعلام عنوان پروژه 15 آذر 94 خواهد بود و این تاریخ قابل تمدید نمی باشد.

مهلت دفاع پروژه ترم تابستان 94

به اطلاع آن دسته از دانشجویان گرامی که در تابستان 94 واحد پروژه اخذ نموده اند می رساند، آخرین مهلت دفاع از پروژه روز پنجشنبه 1394/08/14 می باشد. همچنین در این مدت چنانچه دانشجویی تمایل به دفاع از پروژه خود را داشته باشد، می بایست سه روز زودتر، فایل مستندات و پاورپوینت خود را به واحد آموزش تحویل نماید.

اطلاعیه هماهنگی کارآموزی و پروژه

به اطلاع آندسته از دانشجویان گرامی که با جناب آقای استاد زرگر ارشادی در نیمسال دوم سال تحصیلی 93-94 و یا تابستان 94 واحدهای پروژه و کارآموزی اخذ نموده اند می رساند، جهت هماهنگی و یا کسب اجازه دفاع روز چهارشنبه 1394/04/31 ساعت 11:30 در موسسه حضور یابند.

تحویل برگه تاییده عنوان پروژه

به اطلاع آن دسته از دانشجویان گرامی که واحد پروژه خود را در تابستان 94 اخذ نموده اند می رسانیم، آخرین تاریخ تحویل برگه تاییده عنوان پروژه روز پنجشنبه 94/05/01 می باشد

اطلاعیه هماهنگی واحدهای پروژه و کارآموزی

به اطلاع آن دسته از دانشجویان گرامی که واحدهای پروژه و کارآموزی خود را با جناب آقای استاد زرگرارشادی اخذ نموده اند میرساند، جهت هماهنگی با استاد مربوطه روز دوشنبه 1394/04/22 ساعت 12:00 در دانشگاه حضور بهم رسانید.

جلسه تائید کارآموزی

به اطلاع دانشجویان گرامی که در تابستان 94 با جناب آقای استاد عظیمی واحد کارآموزی اخذ نموده اند می رساند، جهت تائید واحد کارآموزی خود روزهای شنبه 20/4/1394 و یکشنبه 21/4/1394 ساعت 11:00 در دانشگاه حضور یابند.

جلسه هماهنگی واحدهای پروژه و کارآموزی

به اطلاع دانشجویان گرامی که در نیمسال دوم سال تحصیلی 93-94 واحدهای پروژه و کارآموزی را با جناب آقای استاد عظیمی اخذ نموده اند، می رساند، جهت هماهنگی این واحدها با استاد روزهای شنبه 20/4/1394 و یکشنبه 21/4/1394 ساعت 11:00 در دانشگاه حضور یابند.

مؤسسه آموزش عالی سردار جنگل رشت © 2015 Frontier Theme