دسته: پروژه و کارآموزی

اطلاعیه پروژه و کارآموزی

به اطلاع آن دسته از دانشجویان گرامی که درس پروژه و کارآموزی خود را با استاد جناب آقای اکبری اخذ نموده اند می رساند، جهت هماهنگی پروژه / کارآموزی خود و ملاقات حضوری با استاد، می توانند روز پنجشنبه 16 شهریور 96 ساعت 8:30 در مؤسسه حضور یابند

Share

اطلاعیه دفاع از پروژه و کارآموزی

دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته چنانچه تاکنون موفق به دفاع از پروژه و کارآموزی خود نگردیده اند هرچه سریعتر نسبت به هماهنگی با استاد مربوطه اقدام نمایند.
آخرین تاریخ دفاع 96/06/25 بوده و قابل تمدید نمی باشد.

Share

زمان نهایی پروژه و کارآموزی

به اطلاع دانشجویان گرامی که در نیمسال نخست 96-95 واحد پروژه یا کارآموزی اخذ نموده اند می رساند، حداکثر فرصت ارائه پروژه و تحویل کارآموزی پایان دی ماه 1395 می باشد.
در صورت آمادگی جهت تعیین وقت دفاع یک هفته زودتر به واحد آموزش اعلام فرمایید

Share

اطلاعیه کارآموزی 95

به اطلاع آندسته از دانشجویان گرامی که  در نیمسال اول سال تحصیلی 95-96 واحد کارآموزی را اخذ نموده اند می رساند، چنانچه تاکنون نامه موافقت کارآموزی خود را به واحد آموزش تحویل ننموده اند تا 25 آذر فرصت دارند ضمن تهیه موافقت نامه کارآموزی از واحد کارآموزی، آن را به واحد آموزش تحویل نمایند.

Share

اطلاعیه دفاع از پروژه

به اطلاع آن دسته از دانشجویان گرامی که تمایل و آمادگی دفاع پروژه خود را دارند می رساند، جلسه آتی دفاع از پروژه روز پنجشنبه 95/05/21 خواهد بود
لذا خواهشمند است جهت تعیین وقت و ارائه مستندات پروژه خود، نهایتا تا روز سه شنبه 95/05/19 به واحد آموزش مراجعه فرمایید

Share

اطلاعیه تعیین عنوان پروژه و محل کارآموزی

به اطلاع آن دسته از دانشجویان گرامی که واحد پروژه و یا کارآموزی خود را در نیمسال دوم 95-94 اخذ فرموده اند می رساند، لازم است نهایتاً تا 31 فروردین 95 عنوان پروژه و یا محل کارآموزی خود را مشخص نموده و به واحد آموزش اطلاع دهند

Share

اطلاعیه تاریخ های دفاع از پروژه

به اطلاع می رساند آن دسته از دانشجویانی که در نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 واحد پروژه اخذ نموده اند فقط می توانند در تاریخ های تعیین شده زیر با هماهنگی با استاد راهنمای خود و واحد آموزش به دفاع از پروژه بپردازند.
لازم به ذکر است یک هفته قبل از تاریخ مورد نظر حتماً می بایست با واحد آموزش هماهنگی به عمل آورند.

 
تاریخ های دفاع از پروژه:

 
94/10/10
94/10/24
94/11/15
94/11/29

Share

اطلاعیه تاریخ اعلام پروژه مقطع کارشناسی

به اطلاع آن دسته از دانشجویان گرامی که درس پروژه خود را در نیمسال اول سال تحصیلی 94-95 اخذ نموده اند می رسانیم، مهلت نهایی اعلام عنوان پروژه 15 آذر 94 خواهد بود و این تاریخ قابل تمدید نمی باشد.

Share

مهلت دفاع پروژه ترم تابستان 94

به اطلاع آن دسته از دانشجویان گرامی که در تابستان 94 واحد پروژه اخذ نموده اند می رساند، آخرین مهلت دفاع از پروژه روز پنجشنبه 1394/08/14 می باشد. همچنین در این مدت چنانچه دانشجویی تمایل به دفاع از پروژه خود را داشته باشد، می بایست سه روز زودتر، فایل مستندات و پاورپوینت خود را به واحد آموزش تحویل نماید.

Share

اطلاعیه هماهنگی کارآموزی و پروژه

به اطلاع آندسته از دانشجویان گرامی که با جناب آقای استاد زرگر ارشادی در نیمسال دوم سال تحصیلی 93-94 و یا تابستان 94 واحدهای پروژه و کارآموزی اخذ نموده اند می رساند، جهت هماهنگی و یا کسب اجازه دفاع روز چهارشنبه 1394/04/31 ساعت 11:30 در موسسه حضور یابند.

Share

تحویل برگه تاییده عنوان پروژه

به اطلاع آن دسته از دانشجویان گرامی که واحد پروژه خود را در تابستان 94 اخذ نموده اند می رسانیم، آخرین تاریخ تحویل برگه تاییده عنوان پروژه روز پنجشنبه 94/05/01 می باشد

Share

اطلاعیه هماهنگی واحدهای پروژه و کارآموزی

به اطلاع آن دسته از دانشجویان گرامی که واحدهای پروژه و کارآموزی خود را با جناب آقای استاد زرگرارشادی اخذ نموده اند میرساند، جهت هماهنگی با استاد مربوطه روز دوشنبه 1394/04/22 ساعت 12:00 در دانشگاه حضور بهم رسانید.

Share
مؤسسه آموزش عالی سردار جنگل رشت © 2015 Frontier Theme