نیمه شعبان مبارک باد

20160518081431411_640_349_1_0میلاد با سعادت منجی عالم بشریت، مهدی موعود عجل الله فرجه بر تمامی منتظران آن حضرت، فرخنده و مبارک باد

آسمان، حرف هاي نگفتني اش را مي بارد و من خيس اين همه انتظار، بغض مي کنم و چکه چکه فرو مي ريزم.

اي عابر بزرگ! شانه هاي زخمي زمين، گام هاي مهربانت را مي خواند و تو نيستي.

پنجه هاي خون آلودِ خورشيد، شکوه لبخندهايت را مي نوازد و تو نيستي.

گلوي مجروح رود، ترانه هاي آمدنت را مي سرايد و… نه! تو جايي پشت ديوارهمين زمين ايستاده اي و نمي آيي؛ شايد از اين همه ديوار، دلت گرفته است و پاي آمدن نداري!

آخر تو همزاد پنجره اي، همنفس دريچه هاي باز، همشانه باران، هم آغوش آسمان.

تو تنفس ديگر باره زميني.

تو مي آيي تا بدانيم که عدالت واژه نيست؛ يک بايد است که حتماً اتفاق مي افتد.

تا بدانيم که مهرباني، تاريخ مصرف ندارد. عشق، تاريخ مصرف ندارد.

من ايمان دارم که آن روز، اين شهر منتظر، شکوه آمدنت را با سر خواهد دويد.

اي تجلي مهر خداوند در زمين! شوره زار خشک دل هاي خسته مان در انتظار نوازش نرم نگاه پر مهر توست

Share
Updated: ژوئن 12, 2016 — 11:59 ق.ظ