درخواست دانشنامه و تائیدیه تحصیلی

به اطلاع دانشجویان و دانش آموختگان گرامی می رساند، با توجه به تغییرات انجام شده در سامانه امور دانشجویان وزارت علوم، از این پس جهت صدور دانشنامه در سامانه سجاد، به مدارک زیر نیاز است

  1. ریزنمرات مقطع قبلی
  2. دانشنامه مقطع قبلی
  3. گواهی پیش دانشگاهی
  4. وضعیت نظام وظیفه و شناسنامه و کارت ملی
  5. کارت شرکت در آزمون
  6. فیش پرداختی به مبلغ ۴۱۰۰۰۰ ریال (۴۱ هزار تومان) به حساب دانشگاه گیلان به شماره حساب 882910032 بنام درآمد های اختصاصی دانشگاه گیلان نزد بانک تجارت
Share