خوابگاه های دانشجویی

بدین وسیله به اطلاع می رساند: دانشجویان متقاضی خوابگاه های دانشجویی می توانند ضمن دریافت معرفی نامه از این مؤسسه از خوابگاه های خودگردان غیردولتی که تحت ضوابط دانشگاه گیلان و نظارت مؤسسه می باشند، با پرداخت هزینه های مصوب استفاده نمایند. . جهت مشاهده لیست خوابگاههای موجود به همراه آدرس و شماره تلفن آنها بر روی لینک ذیل کلیک نمایید:

فایل خوابگاههای خودگردان