درباره مرکز مشاوره

مرکز مشاوره آموزش عالی سردار جنگل زیر نظر حوزه معاونت دانشجویی در نظر دارد، با ارائه خدمات خود در زمینه های مختلف اعم از مسائل تحصیلی- خانوادگی- روحی و روانی و مسائل مربوط به ازدواج و … اولین گام موثر در راستای پشتیبانی و کمک به دانشجویان علاقمند در این مؤسسه را بردارد.

ما باور داریم با مشاوره و تلاش، برای ساختن جامعه ای سالم و توجه به سلامت اعصاب و روان و رفتار انسانی ، می توان اثر چشمگیری در ارتقا و افزایش آگاهی ،کرامت انسانی، کاهش آسیب ها و بهبود فعالیت ها تؤام با بهترین انتخاب ها را داشت.

هم اینک یک متخصص روانشناسی بالینی با این مرکز همکاری می نماید و دانشجویان علاقمند در طول ایام هفته با مراجعه به واحد دانشجویی و دریافت وقت قبلی در ساعات مشخصی می توانند مراجعه نمایند.