تابستان مجازی

به اطلاع آن دسته از دانشجویان گرامی که داوطلب برگزاری ترم تابستان به صورت مجازی می باشند می رساند، درخواست کتبی خود را با ذکر نام و نام خانوادگی و نام درس را یادداشت نموده و پس از امضا و تاریخ، عکس آن را به تلگرام مؤسسه ارسال نمایید.
t.me/sardar_jangal

لازم به توضیح است پس از جمع آوری تقاضاها، نسبت به برگزاری ترم تابستان تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.
تاریخ ارسال تقاضاها از ۱۸ تیر ۹۹ لغایت ۲۳ تیر ۹۹ می باشد.
——————
تقاضای خود را به شکل زیر بر روی یک برگه کاغذ یادداشت نموده و پس از امضاء کردن از آن عکس گرفته و به تلگرام مؤسسه ارسال نمایید:
نام و نام خانوادگی
شماره ملی
رشته تحصیلی
شماره دانشجویی
نام درس درخواستی
امضا و تاریخ

Share
Updated: جولای 8, 2020 — 1:04 ب.ظ