برنامه بازدید از بیمارستان ۱۷ شهریور

به اطلاع دانشجویان گرامی رشته مهندسی پزشکی می رساند، برنامه زمان بندی بازدید از بیمارستان آموزشی ۱۷ شهریور به ترتیب زیر می باشد

گروه ۸:۰۰ تا ۹:۰۰ ساعت ۷:۳۰ در موسسه حضور داشته باشند.

گروه ۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰ ساعت ۱۱:۳۰ در موسسه حضور داشته باشند.

به همراه داشتن، کارت دانشجویی اصلی الزامی می باشد. (در صورتی که تاکنون کارت دانشجویی اصلی خود را دریافت ننموده اید، ضمن به همراه داشتن کارت موقت به واحد آموزش مؤسسه مراجعه فرمایید)

گروه ۸:۰۰ تا ۹:۰۰

———–

گروه ۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰

Share
Updated: دسامبر 24, 2019 — 9:32 ق.ظ