اطلاعیه کارآموزی ۹۵

به اطلاع آندسته از دانشجویان گرامی که  در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵-۹۶ واحد کارآموزی را اخذ نموده اند می رساند، چنانچه تاکنون نامه موافقت کارآموزی خود را به واحد آموزش تحویل ننموده اند تا ۲۵ آذر فرصت دارند ضمن تهیه موافقت نامه کارآموزی از واحد کارآموزی، آن را به واحد آموزش تحویل نمایند.

Share
Updated: دسامبر 4, 2016 — 10:50 ق.ظ