اطلاعیه پروژه و کارآموزی رشته مهندسی پزشکی

به اطلاع آندسته از دانشجویان رشته مهندسی پزشکی که واحد پروژه و یا کارآموزی خود را در این نیمسال با استاد جناب آقای دکتر زرگرارشادی اخذ نموده اند جهت هماهنگی عنوان پروژه و محل کارآموزی روز چهارشنبه ۱۷ مهر ساعت ۱۰:۳۰ در موسسه حضور داشته باشند

Share
Updated: اکتبر 7, 2019 — 2:01 ب.ظ