اطلاعیه تاریخ های دفاع از پروژه

به اطلاع می رساند آن دسته از دانشجویانی که در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵-۹۴ واحد پروژه اخذ نموده اند فقط می توانند در تاریخ های تعیین شده زیر با هماهنگی با استاد راهنمای خود و واحد آموزش به دفاع از پروژه بپردازند.
لازم به ذکر است یک هفته قبل از تاریخ مورد نظر حتماً می بایست با واحد آموزش هماهنگی به عمل آورند.

 
تاریخ های دفاع از پروژه:

 
۹۴/۱۰/۱۰
۹۴/۱۰/۲۴
۹۴/۱۱/۱۵
۹۴/۱۱/۲۹

Share
Updated: دسامبر 24, 2015 — 9:24 ق.ظ