اطلاعیه آزمون پایان ترم کارگاه برق و آز الکترونیک

برنامه آزمونهای پایان ترم  کارگاه برق و آز الکترونیک با جناب آقای استاد ثابت:

آزمون پایان ترم کارگاه برق: سه شنبه ۴ خرداد ساعت ۱۳ الی ۱۵

آزمون پایان ترم آز الکترونیک: سه شنبه ۴ خرداد ساعت ۱۶ الی ۱۸

آزمون پایان ترم آز الکترونیک ۱: دوشنبه ۳ خرداد ساعت ۱۷ الی ۱۹

آزمون پایان ترم آز الکترونیک ۲: سه شنبه ۴ خرداد ساعت ۹ الی ۱۱

Share
Updated: می 17, 2016 — 8:56 ق.ظ