ارائه گزارش کار سمینار و پروژه

به اطلاع دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی ارشد می رساند، جهت ارائه گزارش کار سمینار و پروژه شامل: فهرست، چکیده، مقدمه، پیشینه تحقیق، مدل سازی، شبیه سازی، ساخت، مقایسه شبیه سازی با نتایج ساخت، نتیجه گیری، پیشنهادات و مراجع مورد استفاده با جناب آقای دکتر بطحائی روز پنجشنبه ۱۳۹۴/۵/۲۹ ساعت ۱۱:۰۰ در موسسه حضور یابید.

Share
Updated: آگوست 20, 2015 — 1:28 ب.ظ